קבוצת הכנה לכיתה א' - נא להעביר לתושבים. תודה!

מזכירות נופים • כניסות

קבצים מצורפים:

קבוצת מוכנות לכיתה א'

 

בעז"ה לאחר פסח אנו נפתח קבוצות הכנה לכיתה א', בשלושת השלוחות שלנו.

פרטים בקובץ מצורף.

         בתיה פרלמן m.s.w

מנהלת המרכז להתפתחות הילד

                 שומרון