הצעת עבודה - רכז תחום רגולציה כלכלה ופיתוח עסקי

מזכירות נופים • כניסות

קבצים מצורפים:

הצעת עבודה - רכז תחום רגולציה וכלכלה

 

לשכת אגף ישובים ומתנ"ס
www.shomron.org.il  |  03-9066484