סגירת צירים מרוץ השומרון

מזכירות נופים • כניסות

: תושבים יקרים

בתאריך 29/03/19 יום שישי בין השעות 0800 עד 1130 כביש 60 בקטע שבין צומת ג'ת לצומת יצהר.

סגור לתנועה בשני הכיוונים בשל מרוץ השומרון לזכר גלעד זר

נא לנסוע בדרכים חלופיות.

 

אמנון ברדה

מש"ק קדומים

להפיץ לכל קבוצה אפשרית בשומרון