ארועים קרובים בנופים

מזכירות נופים • 28/11/2018 כניסות

 

בתודה והמשך יום טוב- 

בתשבע שלו

רכזת קהילה-נופים

053-2306263

סדנת סופגניות סופיכרטיס בניההצגת ילדים חנוכה