פרוטוקול ישיבת ועד מיום 14.11.18

הודעות מיידיות • 25/11/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 14.11.18 - ישיבה ראשונה של ועד חדש