חשוב- להעביר לתושבים

הודעות מיידיות • 11/4/2018 כניסות

 

הודעה לתושבים,


כל מי שריכז קרשים בפארק קנה לל"ג בעומר מתבקש לפנות אותם
וזאת בשל סרטון שהמועצה מצלמת שם בשבוע הבא.
מה שלא יפונה , יילקח ע"י משאית הגזם ביום שישי הקרוב!