הודעה תוצאות הבחירות לוועדים מקומיים

הודעות מיידיות • 6/11/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על תוצאות הבחירות לוועד מקומי

 
בקי לויפר
מנהלת לשכת מנכל
www.shomron.org.il  |  03-9066405