- מכרז למשרת עוזר/ת משפטי/ת בכנסת

מזכירות נופים • 6/12/2018 כניסות

 

שלום רב,

מדור בכיר מיון, גיוס והשמה מודיע על פרסום מכרז פומבי מס' 59994 למשרת עוזר/ת משפטי/ת (נוסח החוק).

נוסח המכרז המלא מפורסם במערכת הגיוס המקוונת הנמצאת באתר הכנסת תחת הלשונית "דרושים ומשרות פנויות", בכתובת: https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET#.  יש לבחור לשונית "מועמד חדש - מכרזים פומביים".

מועמדים אשר רואים עצמם מתאימים למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס הגיוס המקוון הנמצא במערכת.

המועד האחרון להגשת מועמדות: עד ליום שלישי, י' בטבת התשע"ט, 18 בדצמבר 2018.

 

 

 

                                               בברכה,

 

        מדור בכיר מיון, גיוס והשמה

אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני

                       ה כ נ ס ת