הזמנה לכנס מחקרי יו"ש ה- 27

מזכירות נופים • 13/6/2017 כניסות

 

שלום רב,

אנו מתכבדים להזמינכם לכנס מחקרי יו"ש ה- 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בברכה,

אידה נדובורה