הודעות מיידיות

הודעות מיידיות

הפיצו דחוף להורים - קייטנת פסח - ההרשמה נפתחת שוב ל 48 נוספות בלבד - יש לרשום גם ילדי צהרון!
הפיצו דחוף להורים - קייטנת פסח - ההרשמה נפתחת שוב ל 48 נוספות בלבד - יש לרשום גם ילדי צהרון!