הודעה חדשה

לוח מודעות

שינוי שעת שיעור בהלכות שמירת הלשון - בשעה 21:30 מחר
שינוי שעת שיעור בהלכות שמירת הלשון - בשעה 21:30 מחר